Vị trí tuyển dụng mới nhất

Phòng Kỹ thuật

Vị trí

Thời gian làm việc

Mức lương

Nơi làm việc

Kỹ sư Địa chất
Toàn thời gian
Thoả Thuận
AES Hà Nội
& mỏ của khách hàng
Junior Tester
Toàn thời gian
Trên 8 triệu
AES Hà Nội

Phòng Bán hàng

Vị trí

Thời gian làm việc

Mức lương

Nơi làm việc

Phòng Sản phẩm Công nghiệp

Vị trí

Thời gian làm việc

Mức lương

Nơi làm việc

Chuyên viên Marketing
Toàn thời gian
Lương + Thưởng năng lực
AES Chi nhánh TP. HCM
Chuyên viên Kinh doanh
Toàn thời gian
Lương + Thưởng doanh số
AES Hà Nội/ AES Chi nhánh TP. HCM

Phòng Marketing

Vị trí

Thời gian làm việc

Mức lương

Nơi làm việc

Thực tập sinh Content Marketing
Toàn thời gian/ Bán thời gian
Thoả thuận
VP. Hà Nội