1. Nhà máy thông minh 4.0:
    • Trở thành nhà phân phối độc quyền của MES / MOM DELMIA Apriso, DELMIA Orterms của Dassault Systèmes.
  2. Trở thành nhà phân phối độc quyền của COGISCAN, giải pháp cho dòng SMT.
  3. Mở rộng kinh doanh sang các ngành mới như Công nghệ cao, Khoa học Đời sống, Hàng tiêu dùng Đóng gói & Bán lẻ.
  4. Triển khai 3 Nhà máy thông minh 4.0 cho nhà máy công nghệ cao với 83 dây chuyền.
  5. Nhận giải thưởng đối tác giá trị nhất Tập đoàn Dassault Systèmes với giải pháp DELMIA.