Tại sao nên lựa chọn Simufact?

Các giải pháp phần mềm của Simufact cho phép bạn mô phỏng một loạt các quá trình tạo hình, nối, hàn cũng như các quy trình sản xuất in 3D kim loại để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo uy tín đối với khách hàng.
Trên thị trường cạnh tranh, Simufact không phải là giải pháp phần mềm tối ưu hóa quy trình sản xuất duy nhất nhưng vì sao Simufact lại được lựa chọn bới nhiều doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn?

why simufact

Simufact – phần mềm số 1 trong mô phỏng quy trình

Các giải pháp phần mềm của Simufact cho phép bạn mô phỏng một loạt các quá trình tạo hình, nối, hàn cũng như các quy trình sản xuất in 3D kim loại để tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo uy tín đối với khách hàng. 

simufact forming

Demshe Forge Case Study 1 (SIMUFACT FORMING)

Simufact Forming: Trong khi DemShe Products Inc. chủ yếu là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô, cung cấp các linh kiện từ vài ounce đến 25 lbs, New Demshe Forge Inc. cung cấp cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, trong số đó có dầu khí, thiết bị đường sắt, dây an toàn và đồ rèn cùm, cũng như các ngành công nghiệp thành phần xe tải và xe kéo, với các thành phần rèn trong khoảng từ 30 đến 450 lbs. Việc thay đổi danh mục đầu tư này được hỗ trợ thông qua việc mua thiết bị mới và xây dựng một tòa nhà mới. Demshe Forge Inc. được chứng nhận ISO 9000.