3DEXPERIENCE

Nền tảng 3DEXPERIENCE

Nền tảng 3DEXPERIENCE kết hợp các ứng dụng CAD/ CAM/ CAE/ PLM của Dassault Systèmes (CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA) vào trong một nền tảng thống nhất. Với 3DEXPERIENCE, toàn bộ dữ liệu về sản phẩm được truyền tải chia sẻ liên tục giữa tất cả các ứng dụng, trên toàn bộ các bộ phần chứng năng của tổ chức thông qua một giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Quản lý vòng đời sản phẩm

Quản lý vòng đời sản phẩm

Quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) rất phức tạp và thông thường bước quan trọng nhất là lựa chọn đối tác phát triển PLM phù hợp cho mô hình công ty của mình. AES Việt Nam với nhiều năm kinh nghiêm làm việc trong lĩnh vực tư vấn và triển khai giải pháp PLM sẽ cùng làm việc để biến tầm nhìn doanh nghiệp hiện thực hóa thành các giá trị cụ thể.