phân tích sản xuất SMT

Giải pháp số 1 để tối đa hoá hiệu suất lắp linh kiện với phần mềm phân tích sản xuất SMT

Đối với lưu lượng cao của các máy gắp linh kiện SMT hiện đại, ngay cả một tỷ lệ sai sót nhỏ cũng có thể gây ra sự lãng phí đáng kể về thời gian, vật chất và tiền bạc. Phần mềm phân tích chuyên biệt cho SMT xác định nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp bạn tối đa hoá hiệu suất.