Lắp ráp PCB

3 giải pháp để cải thiện hiệu suất dây chuyền lắp ráp PCB thông qua phân tích dữ liệu lịch sử

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được dây chuyền lắp ráp PCB  đang hoạt động như thế nào, nhưng để phát hiện và hiểu xu hướng sản xuất trước khi gặp sự cố lớn là một thách thức. Phân tích dữ liệu lịch sử giúp bạn có thể xác định vị trí cần cải thiện để thiết kế và quản lý quy trình sản xuất tốt hơn.

cảnh báo nhầm

Giải pháp số 1 trong việc xoá bỏ cảnh báo nhầm với công cụ phân tích SMT

False call : có thể hiểu là cảnh báo nhầm hoặc lỗi ảo. Về mặt vật lý sản xuất, bo mạch good,
không gặp lỗi gì, nhưng máy kiểm tra quang học AOI vẫn đánh dấu một vị trí nào đó trên bo
mạch là lỗi, có thể do setup của chương trình kiểm tra. Khi kỹ sư AOI kiểm tra thực tế, và xác
nhận rằng vị trí đó không bị lỗi, lúc này được gọi là false call.