DELMIA

MES delmia

Nền tảng Quản trị sản xuất MES ứng dụng vào kiểm soát tiêu thụ năng lượng

Hiện nay, chưa nhiều nơi áp dụng tích hợp Hệ thống Quản trị sản xuất MES vào việc ra quyết định quản lý sử dụng năng lượng . Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp đã và đang quan tâm rất nhiều đến vấn đề hiệu quả năng lượng và sản xuất bền vững. Đặc biệt đối với các nhà máy khi mà các phân xưởng là nơi tiêu thụ năng lượng chính.
Liệu các ứng dụng nền tảng Quản trị sản xuất MES có tiềm năng trở nên quan trọng trong lĩnh vực này không? Một số nghiên cứu tiến hành gần đây cho thấy câu trả lời chắc chắn là “Có”. Và nó đang ở rất gần, gần hơn những gì chúng ta đang nghĩ.

Quản lý kho

Quản lý kho – nâng cao giá trị doanh nghiệp

Trong Doanh nghiệp sản xuất, quản lý hàng tồn kho đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Các nhà sản xuất đang tìm cách giảm hàng tồn kho, cải thiện dòng nguyên vật liệu và tăng hiệu quả thông qua đồng bộ hóa nguyên liệu và quy trình Just-in-Time hoặc Just-in-Sequence. 

Ngoài ra, công ty cần quản lý chặt chẽ và truy xuất nguồn gốc hàng tồn kho để kiểm soát và nâng cao chất lượng. Để đạt được mục tiêu này, các công ty phải hướng suy nghĩ vượt ra khỏi việc quản lý kho hoặc một nhà máy đơn lẻ và áp dụng phương pháp tiếp cận tổng thể trên quy mô toàn doanh nghiệp để kiểm soát hàng tồn kho.

Mes/mom apriso

MES/MOM – Hệ thống quản lý, thực thi sản xuất

Nền tảng quản lý sản xuất MES, MOM DELMIA Apriso mang đến cho Doanh nghiệp một giải pháp tích hợp tất cả các hoạt động và nguồn thông tin liên quan, đồng thời tận dụng công nghệ Internet vạn vật IoT (Internet of Things) để tạo nên một giải pháp toàn diện thực sự.

DELMIA Apriso trên nền tảng 3DEXPERIENCE của hãng Dassault Systèmes cho phép các nhà sản xuất kiểm soát mọi hoạt động sản xuất để từ đó điều phối và đồng bộ con người, quy trình, trang thiết bị trên quy mô toàn cầu. Với nền tảng này, Doanh nghiệp có thể nhìn thấy và quản lý các hoạt động sản xuất, qua đó đồng bộ hóa, kiểm soát luồng nguyên liệu qua toàn bộ quá trình sản xuất và cung ứng.

delmia apriso

DELMIA APRISO Quản lý sản xuất

Giải pháp Quản lý Sản xuất DELMIA Apriso giúp Doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động sản xuất trên quy mô toàn cầu để đạt được mục tiêu và duy trì hoạt động một cách hiệu quả nhất. Điều này được thực hiện thông qua tính liên tục kỹ thuật số: một môi trường mô phỏng được dùng để chia sẻ, kết nối tất cả các bên liên quan giúp cải thiện khả năng hiển thị, kiểm soát và đồng bộ hóa các hoạt động sản xuất, các quy trình, chuỗi cung ứng trên quy mô toàn cầu. 

Bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng dựa trên mô hình kĩ thuật số, theo hướng dữ liệu, các Doanh nghiệp có thể tạo, quản lý và chia sẻ một bộ các quy trình hoạt động chung một cách tổng thể trên quy mô toàn cầu.

Virtual Twins công cụ mạnh mẽ thúc đẩy phát triển bền vững

Virtual Twins là những đại diện mô hình ảo theo thời gian thực của một sản phẩm, nền tảng hoặc thậm chí là một hệ sinh thái phức tạp, ví dụ như một thành phố. Nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes và phần mềm DELMIA là một cách để tạo ra các cặp virtual twins (bản sao số), được sử dụng để phát minh, lập mô hình và thử nghiệm các đổi mới đột phá. Bằng cách loại bỏ nhu cầu về nguyên mẫu vật lý để giảm thời gian đưa sản phẩm thật ra thị trường. Bằng cách cho phép cộng tác và lặp lại thiết kế nhanh chóng trong thế giới ảo, giúp giảm rủi ro liên quan đến các dự án phức tạp và cải thiện việc tuân thủ quy định.

DELMIA

DELMIA – Chuyển đổi số cho doanh nghiệp cung cấp linh kiện ô tô

Dassault Systèmes giúp các nhà cung cấp linh kiện ô tô vượt qua những khó khăn này với một bộ sản phẩm dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của chúng tôi để chuyển đổi số liền mạch trong sản xuất.

Cung cấp các giải pháp như “Bid to Win” và “Lean Production Run” nhằm mục đích dễ dàng chuyển đổi cho các nhà cung cấp linh kiện ô tô, trong khi các giải pháp thuộc danh mục DELMIA giúp kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo.

Mes/ mom apriso

MES/MOM – Hệ thống vận hành sản xuất

MES/MOM – Hệ thống vận hành sản xuất Với vai trò là đối tác tin cậy và năng động của tập đoàn Dassault Systèmes, AES Việt Nam đang đi tiên phong trong việc ứng dụng giải pháp quản lý vận hành sản xuất MES/ MOM Delmia Apriso  Toàn bộ thông tin về giải pháp này,

Số hóa sản xuất Digital Manufacturing

Số hóa sản xuất Digital Manufacturing

Nhà máy số hóa sản xuất Digital Manufacturing – DELMIA Industrial Engineering cho phép thực hiện cải tiến hiệu quả mô hình sản xuất thông qua việc trợ giúp doanh nghiệp thực hiện khả năng lập kế hoạch, mô phỏng và mô hình hóa các hoạt động sản xuất ở quy mô toàn cầu.

AES Việt Nam nhận giải thưởng đối tác giá trị nhất Tập đoàn Dassaut Systèmes với giải pháp DELMIA

AES Vietnam received the award of the most valuable partner of Dassault Systèmes Group with DELMIA Solution.

AES Vietnam received the award of the most valuable partner of Dassault Systèmes Group with DELMIA Solution. Automated Engineering Solution Co., Ltd. is a major supplier of advanced technologies and solutions to corporations and manufacturers. AES Vietnam is committed to providing clients with tailored advice and solutions. In addition, they have developed sensor services, industrial IoT