Tăng giá trị dữ liệu CATIA V5 bằng cách chia sẻ và cộng tác trên nền tảng 3DEXPERIENCE

CATIA V5 kết nối trên nền tảng 3DEXPERIENCE không những được kế thừa những điểm mạnh, sự ưu việt của CATIA V5 mà còn được mặc định tích hợp thêm các module PLM hỗ trợ quản lý vòng đời sản phẩm – đó là những ứng dụng mà trước đây với phiên bản V5 doanh nghiệp cần đầu tư một khoản không nhỏ để được sử dụng. 

CATIA 3DEXPERIENCE giúp người đang sử dụng CATIA V5 vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng mà không cần mất thời gian để làm quen với dao diện mới hay cách hoạt động mới mà còn tận dụng được các thế mạnh của nền tảng 3DEXPERIENCE. 

catia

Catia 3DX – Chương trình hỗ trợ chuyển đổi/ nâng cấp phần mềm thiết kế Catia V5

Tại sao các doanh nghiệp nên chuyển đổi và nâng cấp phần mềm Catia V5 lên phiên bản mới nhất CATIA 3DEXPERIENCE

Catia 3DX không những được kế thừa những điểm mạnh, sự ưu việt của Catia V5 mà còn được mặc định tích hợp thêm các module PLM hỗ trợ quản lý vòng đời sản phẩm – đó là những ứng dụng mà trước đây với phiên bản V5 mình cần đầu tư một khoản tiền không nhỏ để được sử dụng.