CAD CAE và CAM

Sự khác biệt giữa CAD CAE và CAM là gì?

Trong ngành công nghiệp máy móc hoặc công nghiệp tự động hóa, CAD CAE và CAM bổ sung cho nhau. Thiết kế bằng CAD và sau đó sản xuất bằng CAM. CAD là quá trình thiết kế sử dụng công nghệ máy tính, CAE là quá trình sử dụng mô phỏng máy tính để phân

3DEXPERIENCE

Nền tảng 3DEXPERIENCE

Nền tảng 3DEXPERIENCE kết hợp các ứng dụng CAD/ CAM/ CAE/ PLM của Dassault Systèmes (CATIA, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA) vào trong một nền tảng thống nhất. Với 3DEXPERIENCE, toàn bộ dữ liệu về sản phẩm được truyền tải chia sẻ liên tục giữa tất cả các ứng dụng, trên toàn bộ các bộ phần chứng năng của tổ chức thông qua một giao diện đơn giản, dễ sử dụng.