Lắp ráp PCB

3 giải pháp để cải thiện hiệu suất dây chuyền lắp ráp PCB thông qua phân tích dữ liệu lịch sử

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được dây chuyền lắp ráp PCB  đang hoạt động như thế nào, nhưng để phát hiện và hiểu xu hướng sản xuất trước khi gặp sự cố lớn là một thách thức. Phân tích dữ liệu lịch sử giúp bạn có thể xác định vị trí cần cải thiện để thiết kế và quản lý quy trình sản xuất tốt hơn.