Tối ưu hóa công cụ phân tích cho nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử

Làm thế nào để tối ưu hóa công cụ phân tích cho nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử SMT?

Ngày nay, nhiều công ty phần mềm và thậm chí một số nhà cung cấp máy hàng đầu tin dùng các công cụ phân tích sản xuất cho ngành PCBA. Các nhà sản xuất đã phải đối mặt với một trong những tình trạng thiếu linh kiện lớn nhất từ ​​trước đến nay, do đó những công cụ phân tích này trở nên ngày càng phổ biến khi các doanh nghiệp hy vọng sẽ tận dụng và tối đa hóa mọi nguồn lực, bao gồm cả máy móc và vật liệu, ở mức tối đa nhất.

Hội thảo số hóa nhà máy cho các doanh nghiệp sản xuất bảng mạch điện tử Việt Nam

Trong buổi hội thảo trực tuyến 60-phút được đồng tổ chức giữa Cogiscan & AES Việt Nam, chúng tôi sẽ chia sẻ những ví dụ điển hình của các nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử đã áp dụng thành công giải pháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra những khuyến nghị phù hợp nhất để giải đáp các câu hỏi về nhà máy thông minh dưới đây:

1. Bạn nên thực hiện các giải pháp thông minh trong nhà máy như thế nào?
2. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đạt được lợi ích gì?
3. Tại sao giải pháp của bạn nên khác biệt với đối thủ cạnh tranh?
4. Và khi nào là thời gian thích hợp?