bản sao số

Bản Sao Số là gì?

Bản Sao Số là sự mô phỏng dựa trên các mô hình toán học và quy luật khoa học của thế giới thực. Ngoài ra, còn là sự kết hợp giữa thế giới ảo, dưới dạng mô hình trừu tượng của một đối tượng và thế giới thực, dưới dạng nguồn dữ liệu đến từ doanh nghiệp, Internet of Things và điện toán đám mây.

Giải pháp Bản Sao Số mở ra cánh cửa liên kết thế giới ảo và thế giới thực. Các bộ phận liên quan có thể liên tục thử nghiệm, thu thập kiến ​​thức và tối ưu hóa giải pháp bằng cách khám phá tất cả các khả năng và tình huống có thể xảy ra.

bản sao số thiết kế cây cầu

Cách bản sao số hỗ trợ thiết kế một cây cầu

SMEDI (Shanghai Municipal Engineering Design Institute) đặc biệt mạnh trong việc thiết kế các cây cầu. Cho đến nay, Viện đã thiết kế hầu hết các cây cầu lớn ở Thượng Hải và công việc của SMEDI còn vượt ra ngoài phạm vi thành phố Thượng Hải.

Một ví dụ đáng chú ý là cây cầu Ganjiang thứ hai ở tỉnh Giang Tây, có thiết kế hình con cá rất phù hợp với cảnh quan xung quanh. Cấu trúc phức tạp của cây cầu bao gồm phần trên bằng thép, phần dưới bằng bê tông và ở giữa là phần bê tông và thép hỗn hợp. BIM cho phép phân chia công việc rõ ràng cho các kỹ sư khác nhau và các thành phần tương ứng của họ.