Industrial Equipments

OLIGO – Kiểm tra bề mặt

Đặt ở nơi có ánh sáng phù hợp, các khuyết tật về hình dạng, cấu trúc và thành phần của bề mặt sản phẩm sẽ có thể nhìn thấy ngay lập tức. Hệ thống quang học điều khiển của chúng tôi không bỏ sót những lỗi sản xuất dù là nhỏ nhất như nổi mụn, vết lõm hoặc chỗ lồi lõm.