Phần mềm Thiết kế chuyên dụng ô tô

Các phần mềm thiết kế có ứng dụng tuyệt vời trong lĩnh vực thiết kế ô tô. Khả năng phân tích và trực quan hóa toàn bộ quá trình đúc từ bản phác thảo đến mô hình đầu tiên.

chuyên dụng ô tô
ramsis

RAMSIS

RAMIS là phần mềm 3D manikin hàng đầu thế giới. Trợ giúp mô phỏng thực tế con người tương tác trong không gian và phân tích công thái học của nội thất xe, cho phép đảm bảo đánh giá mức độ hoàn thiện sản phẩm và qua đó tiết kiệm được các nguyên mẫu vật lý trong quá trình phát triển sản phẩm của bạn thông qua mô hình CAD.

Tìm hiểu thêm
q-checker

Q-Checker

Q-Checker là phần mềm hỗ trợ quản lý chất lượng dữ liệu thiết kế sản phẩm hàng đầu trên thế giới. Được phát triển bởi hãng phần mềm Technia – CH Đức.

Tìm hiểu thêm
cava

CAVA

CAVA giúp xác nhận sự tuân thủ của thiết kế và kiến trúc xe với các quy tắc, chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế trong toàn bộ quá trình thiết kế. CAVA được phát triển dạng mô hình đặc tính và có thể tích hợp toàn diện với phần mềm CATIA V5 và V6.

Tìm hiểu thêm