Phần mềm Lập trình gia công CAM

Phần mềm sản xuất Computer-Aided Manufacturing (CAM) chuyển đổi các mô hình thiết kế Computer-Aided Design (CAD) thành thông tin mà các máy móc trong xưởng có thể sử dụng. Loại phần mềm này giúp các công ty sản xuất tối ưu hóa quy trình chuyển đổi nguyên vật liệu và linh kiện thành thành phẩm. Phần mềm CAM cung cấp thông tin về cách các loại thiết bị khác nhau nên thực hiện các hoạt động sản xuất như cắt, phay và gia công thô. Loại phần mềm này được các nhà quản lý sản xuất tận dụng để chuẩn bị và lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất, cũng như bởi các nhân viên của xưởng để sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và an toàn.

cam

DELMIA Machining

Được hỗ trợ bởi nền tảng 3DEXPERIENCE®, DELMIA giúp các ngành và dịch vụ Cộng tác, Lập mô hình, Tối ưu hóa và Thực hiện các hoạt động của họ.

Tìm hiểu thêm

VERICUT

VERICUT là tiêu chuẩn cho mô phỏng máy CNC dành cho máy phay và tiện truyền thống, máy lai phụ gia và vật liệu tổng hợp. Các công ty, trường đại học, trường thương mại và cơ quan chính phủ thuộc mọi quy mô sử dụng VERICUT.

Tìm hiểu thêm