SIMULIA/ Abaqus

Được hỗ trợ bởi nền tảng 3DEXPERIENCE®, SIMULIA cung cấp các ứng dụng mô phỏng thực tế cho phép người dùng khám phá thế giới chúng ta đang sống.

Tìm hiểu thêm

ANSA

ANSA là bộ tiền xử lý CAE đa ngành hàng đầu. Nó cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để xây dựng mô hình, từ Nhập CAD đến sẵn sàng chạy các mô hình CAE trong một môi trường tích hợp.

Tìm hiểu thêm