Phần mềm CAD/ CAM/ CAE/ PLM

Là đối tác thương mại chính thức của Dassault Systèmes tại Việt Nam, AES Việt Nam tự hào cung cấp các sản phẩm phần mềm nổi tiếng nhất của hãng như: Nền tảng tích hợp 3DEXPERIENCE, Phần mềm thiết kế CATIA, Phần mềm phân tích mô phỏng và tối ưu hóa SIMULIA – ABAQUS, Phần mềm gia công và sản xuất DELMIA, Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) ENOVIA.
AES Việt Nam liên tục mở rộng mạng lưới cung ứng các phần mềm công nghiệp khác, thông qua việc trở thành đối tác chính thức của các công ty hàng đầu trên thế giới như: Technia, Beta CAE, Human Solutions, Autoform… Có thể kể đến một số phần mềm chuyên dụng như: Phần mềm kiểm tra dữ liệu thiết kế Q-checker, Phần mềm kiểm soát tiêu chuẩn thiết kế ô tô CAVA, Phần mềm thiết kế công thái học ô tô RAMSIS, Phần mềm chia lưới phần tử hữu hạn ANSA…

Phần mềm Thiết kế CAD

Chúng tôi cung cấp các phần mềm Thiết kế:

Tìm hiểu thêm
Động lực học chất lưu

Phần mềm Mô phỏng CAE

Chúng tôi cung cấp các phần mềm Mô phỏng:

Tìm hiểu thêm
cam

Phần mềm Lập trình gia công CAM

Chúng tôi cung cấp các phần mềm Lập trình gia công:

Tìm hiểu thêm
Quản lý vòng đời sản phẩm

Phần mềm Quản lý vòng đời sản phẩm PLM

Chúng tôi cung cấp phần mềm Quản lý vòng đời sản phẩm:

Tìm hiểu thêm

Phần mềm Khai thác mỏ GEOVIA

Chúng tôi cung cấp phần mềm Khai Thác mỏ GEOVIA

Tìm hiểu thêm
chuyên dụng ô tô

Phần mềm Chuyên dụng ô tô

Chúng tôi cung cấp các phần mềm Chuyên dụng ô tô:

Tìm hiểu thêm