Nhà máy Thông minh 4.0 & Chuyển đổi số

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0) đang bùng nổ trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. Thường được gọi là Công nghiệp 4.0, những khái niệm được đề cập liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp tự động hóa, vốn đã và đang đặt ra hàng loạt thách thức không nhỏ cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới.

Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ ở nhiều nơi trên thế giới mở ra điều kiện thuận lợi cho nhà máy thông minh (Smart Factory) phát triển. Theo tạp chí Forbes “nhà máy thông minh có thể định nghĩa là nơi hệ thống không gian mạng thực – ảo (Cyber physical system) giao tiếp dựa trên kết nối Internet vạn vật (IoT) để hỗ trợ con người và máy móc trong việc thực hiện công việc.”

Để xây dựng nhà máy thông minh, ngoài nguồn nhân lực trình độ cao, trang thiết bị hiện đại thì cần sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ thông tin đóng vai trò làm ngôn ngữ giao tiếp kết nối giữa con người và máy móc.

AES Việt Nam tự hào là đối tác triển khai giải pháp ở Việt Nam, khu vực Nam Châu Á với sản phẩm từ các Hãng phần mềm danh tiếng. Các sản phẩm của chúng tôi như IIOT, MES/MOM, ERP, APS…sẽ giúp giải quyết triệt để nhu cầu của khách hàng. AES Việt Nam hiện đang cung cấp các giải pháp cho các nhà máy thông minh như:

Nhà máy thông minh

IIoT

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Tìm hiểu thêm
MES/ MOM Quản lý sản xuất

MES/ MOM Quản lý sản xuất

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Tìm hiểu thêm

ERP Quản lý nguồn lực sản xuất

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Tìm hiểu thêm

APS Giải pháp lập kế hoạch nâng cao

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Tìm hiểu thêm
Giải pháp kỹ thuật công nghiệp cho nhà máy

Giải pháp kỹ thuật công nghiệp cho Nhà máy Thông minh

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi số MES cho nhà máy sản xuất bảng mạch điện tử SMT

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

Tìm hiểu thêm