Chức năng hệ thống quản lý sản xuất Apriso

icon-251-production-analytics-600x600-1
Quản lý sản xuất
icon-172-data-center-600x600-1
Quản lý nhà kho
icon-426-quality-control-600x600-1
Quản lý chất lượng
icon-429-remote-maintenance-600x600-1
Quản lý bảo dưỡng
icon-237-finance-solutions-600x600-1
Quản lý nhân công và tính lương

Phân hệ quản lý sản xuất

Phân hệ quản lý kho

Phân hệ quản lý chất lượng

Phân hệ quản lý bảo dưỡng trang thiết bị

Tích hợp & theo dõi trạng thái máy theo thời gian thực

Phân hệ quản lý nhân công & tính lương

Các tính năng khác

Truy xuất thông tin theo thời gian thực

DELMIA Apriso cung cấp tầm nhìn theo thời gian thực & các phân tích dự báo để hỗ trợ các cấp Lãnh đạo đưa ra các quyết định tốt nhất ở cấp độ toàn bộ mạng lưới công ty. Giải pháp mang lại giá trị:

 • Hỗ trợ các quyết định theo nguyên tắc hướng dữ liệu thông qua hiện trạng theo thời gian thực, các khuyến nghị & hành động khả thi ở mức độ tập đoàn.
 • Cho phép phân tích các điểm nghẽn giữa các bộ phận (Sản xuất, Chất lượng, Kho), từ đó đưa ra các cải tiến phù hợp.
 • Xác định cho các công đoạn, quy trình là tốt nhất, từ đó nhân bản & áp dụng cho các nhà máy khác trong tập đoàn.
 • Hỗ trợ các quyết định có nhiều bên liên quan.
 • Tiếp tục cải tiến các quy trình thông qua việc phân tích các chỉ số KPI chuyên sâu.
 • Đảm bảo chất lượng, phát triển, ngăn ngừa các nguyên liệu không đạt chuẩn.

Truy xuất nguồn gốc (Traceability)

DELMIA Apriso cung cấp tầm nhìn tầm nhìn toàn cầu về các vấn đề và tính hợp chuẩn của sản phẩm. Mang lại giá trị:

 • Bảo vệ thương hiệu và loại bỏ nguy cơ giao nhầm sản phẩm lỗi.
 • Giảm chi phí về chất lượng.
 • Thúc đẩy tính hợp chuẩn và nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động.
 • Giảm chi phí sửa lỗi và hoàn trả hàng.
 • Cung cấp hồ sơ và truy vết cho từng sản phẩm và công đoạn một cách đầy đủ nhất.
 • Cải tiến quy trình, ngăn ngừa và phân tích nguyên nhân từ gốc rễ.
 • Hỗ trợ tuân thủ các quy định và luật lệ.

Quản lý sản xuất quy trình toàn mạng lưới sản xuất

DELMIA Apriso giúp doanh nghiệp quản lý tập trung nhiều máy một lúc dẫn đến giảm chi phí quản lý, triển khai các tiêu chuẩn cho toàn bộ nhà máy ở khắp nơi. Giải pháp hỗ trợ tích hợp triển khai:

 • Quy trình nghiệp vụ.
 • Hoạt động chi tiết từng bước.
 • Tài liệu.
 • Dữ liệu chung.
 • Giản đồ.
 • Hình ảnh hóa các bối cảnh đang triển khai và quản lý tập trung, cập nhật các quy định mới.

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Tương thích với các thiết bị di động bao gồm iOS (13.0 hoặc hơn), Android (7.0 hoặc hơn), Windows CE / Barcode Scanners và Window OS (Chrome)