Cogiscan Logo

Cogiscan

Mục tiêu của Cogiscan là triển khai các giải pháp về nhà máy thông minh MES cho doanh nghiệp sản xuất bảng mạch điện tử SMT và linh kiện điện tử. Tầm nhìn và trọng tâm của Cogiscan là kết nối các nhà máy để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số hóa sản xuất điện tử. Cogiscan đã triển khai tại hơn 450 nhà máy sản xuất điện tử ở 50 nước trên thế giới.

More details