Digiwin ERP

ERP là viết tắt của hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là phần mềm quản lý quy trình kinh doanh cho phép một tổ chức sử dụng một hệ thống các ứng dụng tích hợp để quản lý doanh nghiệp và tự động hóa các chức năng của văn phòng hỗ trợ. Phần mềm ERP tích hợp tất cả các khía cạnh của một hoạt động, bao gồm lập kế hoạch sản phẩm, phát triển, quy trình sản xuất, bán hàng và tiếp thị.
Phần mềm ERP có nhiều dạng, bao gồm phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất, phân phối, quản lý kho, quản lý bán lẻ, điểm bán hàng, v.v… Phần mềm ERP có nhiều dạng, bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất, phân phối, quản lý kho, quản lý bán lẻ, và phần mềm điểm bán hàng. Ngoài ra, tùy vào tình trạng của doanh nghiệp sản xuất mà có thêm các hệ thống con khác như hệ thống thương mại đa phương, hệ thống phân phối/cửa hàng triển lãm…

More details