DELMIA Ortem

DELMIA Ortems bổ sung cho các giải pháp DELMIA Digital Manufacturing và DELMIA Apriso bằng cách cung cấp khả năng tối ưu hóa, lập kế hoạch và lập lịch trình. DELMIA Ortems bổ sung sức mạnh của việc tối ưu hóa tài nguyên có dung lượng hữu hạn, dựa trên ràng buộc và đồng bộ hóa các quy trình sản xuất – từ nguyên liệu thô đến thành phẩm. Kết quả là tính liên tục kỹ thuật số toàn diện với sự hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo.

More details

DELMIA Quintiq

DELMIA Quintiq cung cấp cho các công ty giải pháp lập mô hình, lập kế hoạch và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ từ đầu đến cuối.
Các giải pháp được sử dụng để lập kế hoạch và tối ưu hóa mạng lưới giá trị sản xuất phức tạp, tối ưu hóa các hoạt động hậu cần phức tạp cũng như lập kế hoạch và lên lịch cho lực lượng lao động lớn, đa dạng về mặt địa lý.
Các khả năng chính bao gồm phân tích dữ liệu dự đoán và theo quy định, dự báo, lập kế hoạch kịch bản giả định, ra quyết định hợp tác, xử lý gián đoạn và lên lịch sản xuất.

More details