ENOVIA PLM – Quản lý vòng đời sản phẩm

Thời kỳ công nghiệp 4.0 mà chúng ta đang tiến đến ngày nay đang chạm đến tất cả các ngành công nghiệp, mang đến những cách thức mới cả thực và ảo để nhìn nhận những điều về thế giới mới, phát minh mới bao gồm cả sản xuất và kinh doanh.

ENOVIA PLM, nền tảng quản lý vòng đời sản phẩm đến từ Dassault Systèmes mở ra một loạt cơ hội mới cho doanh nghiệp trong việc cung cấp thành công những đổi mới về kinh doanh và sản phẩm mang tính chuyển đổi nhằm tạo ra những trải nghiệm kỳ diệu cho khách hàng.

Với danh mục đa dạng các ứng dụng kỹ thuật và kinh doanh cho tất cả người dùng trên toàn doanh nghiệp, ENOVIA cho phép bạn hợp tác, trao đổi thông tin giữa các phòng ban và đổi mới một cách an toàn cùng nhau xây dựng và thực hiện một kế hoạch thành công – một kế hoạch linh hoạt, cho phép tối ưu hóa liên tục, theo dõi tiến độ thời gian thực và tuân thủ với các tiêu chuẩn và quy định để chuyển các cơ hội thị trường thành lợi thế cạnh tranh.

Giải pháp

Đổi mới cách thức làm việc

 • Kết nối kỹ thuật số tất cả người dùng trong mạng lưới để đạt được sự đổi mới bền vững.
 • Nâng cao quy trình đổi mới với sự cộng tác liền mạch, an toàn trong thời gian thực giữa các lĩnh vực với tính linh hoạt và khả năng truy xuất đầy đủ.
 • Xác định và phát triển các sản phẩm và trải nghiệm vượt qua mong đợi của khách hàng.
 • Cho phép tất cả các bộ phận kinh doanh, bộ phận liên quan chia sẻ ý tưởng, lập kế hoạch và làm việc trên một dự án phát triển sản phẩm và quản lý hiệu quả các dự án dựa trên các nhóm làm việc để đảm bảo đúng thời hạn.

Quản lý IP

 • Kết nối dữ liệu thiết kế của bên thứ ba với nền tảng 3DEXPERIENCE để tận dụng cách tiếp cận kỹ thuật dựa trên model-based.
 • Làm phong phú dữ liệu CAD với các ứng dụng quản lý vòng đời sản phẩm. Cho phép chia sẻ dữ liệu thiết kế an toàn trên toàn doanh nghiệp bên ngoài môi trường CAD.
 • Làm việc hiệu quả hơn với khả năng nhanh chóng tìm và sử dụng lại dữ liệu cũng như truy cập các tác vụ dự án từ bên trong giao diện thiết kế gốc.
 • Tận dụng các ứng dụng dựa trên web để quản lý, chú thích và trực quan hóa thiết kế mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị được hỗ trợ.

Hợp tác phát triển sản phẩm

 • Thúc đẩy quá trình sáng tạo sản phẩm mới thông qua hợp tác đa lĩnh vực và đánh giá thời gian thực để xây dựng, mô phỏng sản phẩm ảo trong bối cảnh thực tế.
 • Tận dụng phân tích về hình thức, sự phù hợp và chức năng trong một bối cảnh thực tế để đảm bảo sản phẩm khi được phát triển sẽ đáp ứng được yêu cầu và vượt qua kỳ vọng.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động với việc quản trị phù hợp từ khâu hình thành ý tưởng đến khâu sản xuất.

Tùy chỉnh và trao đổi IP

Tận dụng tính linh hoạt của nền tảng 3DEXPERIENCE để ưu hóa giá trị kinh doanh.

Thực hiện các tùy chỉnh về hành vi và các ứng dụng mới để giải quyết các yêu cầu hoạt động cụ thể.

Trao đổi dữ liệu nền tảng với các hệ thống bên ngoài tùy theo tình hình cụ thể.

Đảm bảo quá trình trao đổi trơn tru bằng cách kiểm soát logic nghiệp vụ của việc định giá trong quá trình nhập và xuất dữ liệu.

Lập kế hoạch & hoạt động doanh nghiệp

 • Lập kế hoạch các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để tận dụng các cơ hội thị trường.
 • Quản lý hiệu quả các chương trình và dự án có liên kết với dữ liệu phát triển sản phẩm để có thể giám sát và đánh giá theo thời gian thực.
 • Xây dựng các kế hoạch tận dụng các tài sản và sự đổi mới tốt nhất để tạo ra và bảo vệ lợi thế kinh doanh trên thị trường.

Kiểm soát chất lượng

Nâng cao chất lượng bằng giải pháp quản lý chất lượng tổng thể hiệu quả. Thực hiện các quy trình chất lượng chung, hỗ trợ đảm bảo các quy định toàn cầu và địa phương và quản lý chất lượng, chẳng hạn như các hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA), kiểm tra và đánh giá sự không phù hợp của sản phẩm.

Đối với ngành Khoa học Đời sống (Life Sciences), đảm bảo các giấy chứng nhận và phê duyệt sản phẩm phù hợp nhằm hỗ trợ tính bền vững của doanh nghiệp cũng như tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

Đối với các nhà quản lý chất lượng sản phẩm, thực hiện một quy trình được xác định rõ ràng để yêu cầu, xem xét và phê duyệt chất lượng nguyên vật liệu. Đánh giá và lập hồ sơ quy định của sản phẩm để đáp ứng các quy định về chất lượng yêu cầu