SIMULIA 3DEXPERIENCE

Các ứng dụng đẩy nhanh quá trình đánh giá hiệu suất, độ tin cậy và an toàn của vật liệu và sản phẩm trước khi sản xuất thử nghiệm.

Giải pháp

Tự động hóa

Để tăng giá trị đầu tư vào mô phỏng, giải pháp Tự Động Hóa bao gồm các khả năng cho phép người dùng phát triển, lưu trữ, quản lý, triển khai, chia sẻ và sử dụng lại các phương pháp tiêu chuẩn cho thiết kế theo hướng mô phỏng. Việc sử dụng các phương pháp được tiêu chuẩn hóa giúp giảm lỗi, tăng hiệu quả và tối đa hóa giá trị bằng cách truyền tải kiến thức và cách thức được sử dụng trong các quy trình mô phỏng và cho phép nhân rộng các quy trình này trong toàn doanh nghiệp.

Điện từ học

Giải pháp mô phỏng điện từ học bao gồm công nghệ mô phỏng sự truyền sóng điện từ và cường độ tín hiệu liên quan đến thiết kế và định vị các thiết bị liên lạc. Công nghệ từ CST Studio Suite được kết nối với nền tảng 3DEXPERIENCE để mô phỏng sóng cao tần và thấp tần được hiệu quả liên quan đến hiệu suất điện từ và vị trí thiết bị.

Động lực học chất lưu

Động lực học chất lưu

Giải pháp mô phỏng chất lưu bao gồm các bước mô phỏng  steady-state and transient khi chất lưu di chuyển xung quanh hoặc đi xuyên qua cấu trúc vật rắn bằng cách sử dụng các công nghệ tính toán cho động lực học chất lưu (Computational Fluid Dynamics).

Bộ giải Navier-Stokes đầy đủ tính năng được sử dụng cho các bài toán mô phỏng trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Các mô hình chất lưu bên trong và bên ngoài nền tảng có thể được phát triển cũng như thiết kế trực tiếp từ CATIA hoặc SOLIDWORKS qua đó cung cấp khả năng mô hình hóa & mô phỏng tích hợp. Trên nền tảng 3DEXPERIENCE, các phương pháp mô phỏng chất lỏng có thể được xác định, lưu trữ, xem lại và duy trì cho phép người dùng phát triển và tập trung vào các phương pháp tốt nhất của riêng họ để tăng chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả của kết cấu.

Tối ưu hóa

Giải pháp tối ưu hóa cung cấp khả năng tự động chạy và chạy lại các phương pháp mô phỏng với các tham số khác nhau cho phép thiết kế tự do khám phá và tối ưu hóa bằng công nghệ Isight. Hàng chục, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn mô phỏng có thể được chạy tự động để cung cấp toàn bộ dữ liệu điểm của các vùng lân cận để so sánh và lựa chọn. Trong các tệp dữ liệu này, các điểm thiết kế tối ưu có thể được phát hiện và lựa chọn nhằm mục đích giảm trọng lượng và chi phí cũng như tăng độ bền và tuổi thọ cho sản phẩm.

Quản lý vòng đời sản phẩm cho SIMULIA

Người dùng hiện tại của các sản phẩm độc lập có thể tận dụng nhiều lợi ích của việc sử dụng nền tảng 3DEXPERIENCE bao gồm thu thập và chia sẻ các phương pháp phân tích hiện có, dễ dàng cộng tác với người phân tích khác và chia sẻ công việc của họ cho những người khác cùng nhau xây dựng. Abaqus, SimPack, XFlow và CST Studio Suite hiện đang được hỗ trợ.

Kết cấu

Mô phỏng kết cấu bao gồm phương pháp phân tích phần tử hữu hạn sử dụng Abaqus cho kết cấu các mô hình tuyến tính, phi tuyến tính tĩnh, nhiệt, động học và va chạm.

Mô phỏng thực tế bao gồm mô hình ứng xử của vật liệu (metals, elastomers, composites và nhiều vật liệu khác) tiếp xúc và va chạm cũng như chuyển động lớn. Mô phỏng phân tích mỏi và tuổi thọ sản phẩm được cung cấp bằng cách sử dụng công nghệ mô phỏng với Fe-safe . Được tích hợp trực tiếp với các mô hình CAD được tạo trong CATIA & SOLIDWORKS, một loạt các tình huống có thể được mô hình hóa và mô phỏng hiệu quả từ các bộ phận đơn lẻ đến các cụm hoàn chỉnh cho phép mô phỏng trở thành một phần cốt lõi của quá trình thiết kế và kỹ thuật sản phẩm.

Hệ thống

Giải pháp “hệ thống” cung cấp khả năng mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống đa ngành phức tạp bao gồm hệ thống điều khiển, bộ dẫn động và nhiều lĩnh vực mô phỏng khác như tương tác chất lưu – kết cấu . Mô hình logic và vật lý có thể được kết hợp với nhau. Các thử nghiệm đa ngành có thể được thực hiện liên tục để đánh giá và xác nhận hiệu suất của hệ thống, giảm thời gian thiết kế và rủi ro thất bại trong thử nghiệm sản phẩm thật.