ANSA

Phân tích tiền xử lý mô phỏng với ANSA

ANSA là một công cụ tiền xử lý CAE đa ngành tiên tiến cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để xây dựng mô hình đầy đủ, từ dữ liệu CAD đến dữ liệu đầu vào solver, trong một môi trường tích hợp duy nhất.

ANSA là ưu tiên của nhiều kỹ sư do có nhiều tính năng và công cụ đáp ứng nhu cầu của họ. ANSA có trải dài anh sách các tính năng hiệu quả và đa năng , có thể áp dụng để thực hiện và giải quyết vô số các nhiệm vụ và quy trình phức tạp.

Tính năng của ANSA

Môi trường

Tất cả các tính năng của phần mềm được cung cấp trong một môi trường tích hợp, với giao diện người dùng có thể tùy chỉnh cao. Phần mềm này có sẵn cho tất cả các hệ điều hành phổ biến theo kiến trúc 32 bit và 64 bit với việc sử dụng CPU đa nhân. Đồ họa được tăng tốc, xác nhận và truy cập chức năng nhanh chóng, các tùy chọn tùy chỉnh GUI, trình duyệt và xử lý danh sách, bộ lọc và sửa đổi, và công cụ tìm kiếm tích hợp bao gồm một môi trường thân thiện với người dùng đảm bảo hiệu suất và năng suất vượt trội.

Nhận và sửa chữa dữ liệu CAD

Các bản vẽ thiết kế và dữ liệu CAD trên các CATIAV4, CATIA V5, NX, Pro/ENGINEER và có thể chuyển đổi thành file JT sử dụng trên ANSA . Hơn nữa các các giao diện tùy chỉnh cho hệ thống PDM hoặc SDM đã được tích hợp vào phần mềm.

Các dạng dữ liệu hình học CAD cũng có thể được đọc từ các định dạng tệp cơ bản (iges, step, vda-fs), được thao tác bởi công cụ hình học tích hợp mạnh mẽ độc quyền. Một loạt các chức năng xây dựng, sửa chữa  cung cấp các mô tả hình học chính xác sẵn sàng cho  chia lưới

Quản lý dữ liệu ANSA

ANSA Data Management (ANSA DM) là một hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, được sử dụng để thu thập và lưu trữ ở dạng có cấu trúc và phân cấp tất cả dữ liệu kỹ thuật được sử dụng trong quá trình phát triển mô hình mô phỏng xe, đảm bảo việc xử lý dữ liệu hiệu quả trong suốt các dự án, bằng cách sắp xếp hợp lý dữ liệu mô hình được cập nhật cho các nhóm kỹ thuật, cho phép dễ dàng chia sẻ dữ liệu chung và cung cấp quyền truy cập vào các mục thư viện cho các phân tích phụ thuộc vào cài đặt của giải pháp.

Hơn nữa, DM Browser cho phép duyệt DM Root để xác định các phiên bản CAD có sẵn, các phiên bản nghiên cứu để so sánh và cập nhật mô hình.

So sánh và cập nhật mô hình

Một công cụ tích hợp so sánh hai mô hình để xác định sự khác biệt về hình học, thuộc tính, định nghĩa dành riêng cho solver, cũng như các kết nối. Các tính năng nhận dạng và điều hướng thân thiện với người dùng được cung cấp trong khi có thể thực hiện thay thế toàn bộ hoặc một phần, cập nhật mô hình theo chỉ dẫn của người dùng.

Tự động hóa quy trình

Trình quản lý tác vụ (Task Manager) cung cấp một giải pháp mô hình hóa tự động độc đáo  và hiệu quả của ứng dụng.

Task Manager là một trình quản lý quy trình làm việc tích hợp bao gồm tất cả các nhiệm vụ riêng lẻ của quá trình phát triển mô hình mô phỏng. Các mẫu quy trình được xây dựng bởi chuyên gia CAE, người xác định các điều kiện mô hình hóa riêng biệt và xác định trước tất cả các tham số mô hình hóa được tiêu chuẩn hóa, để hạn chế sự can thiệp  cho người dùng thiếu kinh nghiệm.

Ngôn ngữ scipting  là một công cụ lập trình nâng cao giúp tăng năng suất, cung cấp sức mạnh để truy cập dữ liệu và thực hiện các hoạt động tùy một cách tự động hóa.

Chia lưới (Meshing)

Công cụ Chia lưới tự động được tích hợp để  tối ưu kết quả và có thể kiểm soát và dễ dàng, cho cả bề mặt và thể tích lưới. Theo vùng mesh lý tưởng linh hoạt, các phần hình học có thể được chia lưới theo yêu cầu của mô hình bằng các bề mặt, cạnh,thể tích lưới và thuật toán wrapping (wrapping algorithms).Một môi trường tạo lưới đặc biệt được cấu tạo bởi:

  • Thuật toán chia lưới bề mặt (shell meshing)
  • Hiệu suất  và chất lượng lưới cao
  • Chia lưới ưu thế hình lục diện (hexahedral)
  • Chia lưới Acoustic Cavity và công cụ Wrapping
  • Tạo mặt giữa chỉ trong một bước và chia lưới tự động
  • Nhiều chức năng xử lý lưới.

Assembly

Được trang bị các bộ phận và công cụ quản lý hàn toàn diện, cung cấp khả năng lắp ráp các bộ phận, với các kiểu kết nối độc lập hoặc phụ thuộc vào các giao điểm thay thế, phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau. Giao diện với nhiều định dạng tệp dữ liệu kết nối cho phép hoàn thành việc lắp ráp một giai đoạn. Các khái niệm mới được giới thiệu, bao gồm mô hình phân cấp đầu vào, xử lý nhiều bộ phận cùng lúc, so sánh, thay thế và cập nhật các bộ phận cũng như tạo kiểu nối đặc biệt.

Tiền xử lý

Quá trình hoàn thiện tiền xử lý đạt được thông qua các xử lý trước có thể tương tác cho NASTRAN, LS-DYNA, PAMCRASH, RADIOSS, Abaqus / Standard, Abaqus / Explicit, PERMAS và ANSYS Structural, cho phép sửa đổi mô hình trực tiếp giữa các solver, bao gồm đồng bộ hóa vật liệu. Nhiều tiện ích độc đáo hỗ trợ các tác vụ tốn nhiều công sức như quản lý “Includes Files”, mô hình cấu trúc phụ, kiểm soát đánh số chi tiết, v.v. ANSA đa dạng theo thiết kế, để xử lý đồng thời các mô hình phân tích Va Chạm, Độ Bền, NVH, v.v., hỗ trợ tất cả các thực thể cần thiết bằng các phiên bản mới nhất của solver.

Việc tổng hợp các tính năng định hướng CFD được đưa vào các bộ xử lý trước CFD hỗ trợ các mã phổ biến nhất, chẳng hạn như STAR-CD, CCM +, Fluent, OpenFOAM, v.v.

Công cụ phân tích

Mô hình hóa va chạm và an toàn được hỗ trợ bởi các tính năng thân thiện với người dùng để xác định vị trí ảnh hưởng khi va chạm, thắt dây an toàn, vị trí và khớp nối các hình nộm thử nghiệm va chạm và mô hình “headform” cho các tình huống tiêu chuẩn mô phỏng an toàn cho hành khách và người đi bộ.

Công cụ Chuyển động học nhanh chóng và dễ dàng giải quyết các vấn đề vị trí phức tạp đối với ghế ngồi, mui trần và các cơ chế khác.

Công cụ Cán ép (Laminate) là một chức năng nâng cao hơn hỗ trợ việc mô hình hóa các bộ phận phức tạp được làm bằng vật liệu tổng hợp (composite).

Công cụ ánh xạ/gán kết quả (Results Mapping) cho phép nhập dữ liệu về độ dày nút, phân bố áp suất, ứng suất và biến dạng dẻo, nhiệt độ tại các nút giao, hướng vật liệu, v.v. có thể được lập vị trí từ tệp dữ liệu hiện có sang lưới khác. Công cụ đảm bảo độ chính xác trong quá trình lập biểu đồ và xử lý tất cả các kết quả.

Kiểm tra mô hình tích hợp

Mở rộng các quá trình kiểm tra sự tích hợp do solver thực hiện, báo cáo các lỗi mô hình tiềm ẩn và tiến hành mô hình hóa các hành động sửa chữa tự động.

Kiểm soát giải pháp

Ở trên, cùng với định nghĩa các trường hợp giải pháp phù hợp với người dùng dẫn đến đầu ra sẵn sàng để giải một mô hình. Ngoài các định dạng của solver mà các bộ tiền xử lý bao gồm NASTRAN, LS-DYNA, PAM-CRASH, RADIOSS, PERMAS, Abaqus / Standard, Abaqus / Explicit và ANSYS, nhiều định dạng tệp khác được hỗ trợ, cho cấu trúc, CFD cũng như các bộ giải khác.

Công cụ Morphing

Một trong những công cụ tiên tiến nhất được phát triển để đáp ứng nhu cầu sửa đổi mô hình nhanh chóng là Công cụ Morphing. Mở rộng khả năng tái sử dụng của các mô hình hiện có bằng cách cho phép sử dụng các biến thể thay thế linh hoạt. Phép toán biến đổi được thực hiện trên mô hình FE hoặc hình học. Các ứng dụng bao gồm các lĩnh vực như quy trình tối ưu hóa và phân tích độ nhạy.

Công cụ

Cốt lõi của chức năng tiền xử lý được tăng cường với một số lượng đáng kể các công cụ nâng cao khác cho phép người dùng hoàn thành các tác vụ chuyên biệt mà không cần phải rời khỏi môi trường phần mềm. Những công cụ đó là Công cụ phân tích mặt cắt ngang, Công cụ bẫy khối lượng (Volume Trap) và Công cụ phân tích thùng nhiên liệu (Fuel Tank Analysis).

Tối ưu hóa

Nhiều tính năng phần mềm, bao gồm Công cụ Morphing, tập lệnh và tự động hóa quy trình, có thể được kết hợp để cung cấp khả năng ghép nối linh hoạt với các mã tối ưu hóa.