Mô phỏng công thái học RAMSIS

RAMIS là phần mềm 3D manikin hàng đầu thế giới. Trợ giúp mô phỏng thực tế con người tương tác trong không gian và phân tích công thái học của nội thất xe, cho phép đảm bảo đánh giá mức độ hoàn thiện sản phẩm và qua đó tiết kiệm được các nguyên mẫu vật lý trong quá trình phát triển sản phẩm của bạn thông qua mô hình CAD.

Lợi ích

Các thử nghiệm thực tế trên toàn thế giới

Dựa trên cơ sở dữ liệu nhân trắc học lớn nhất thế giới, RAMSIS cho phép bạn tạo bất kỳ nhóm mục tiêu nào, để xác định kích thước, giới tính, dân số và các đặc điểm cụ thể theo độ tuổi và lập mô hình ở dạng 3D.

Tính toán tư thế dựa trên Role

RAMSIS có thể tích hợp dữ liệu của từng người thử nghiệm hoặc sử dụng thông tin đó để xác định nhóm người thử nghiệm. Phần mềm cũng dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu thực tế về hành vi chuyển động trong xe, trong nội thất và hoạt động của các bộ phận trong xe.

Hoạt ảnh, chuyển động và các vật thể

Nhiều chức năng hoạt ảnh và mô phỏng có sẵn trong RAMSIS. Các chuyển động của Manikin có thể được lưu lại để đơn giản hóa quy trình mô phỏng. Các vật thể (ví dụ: giày hoặc mũ bảo hiểm) có thể được gắn vào người ngồi và được đưa vào tính toán và phân tích tư thế.