Q-Checker Quản lý chất lượng thiết kế

Q-Checker là hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu sản phẩm (PDQ), hệ thống hàng đầu thế giới về đảm bảo chất lượng về phát triển sản phẩm trong môi trường ảo.

Lợi ích

Tiết kiệm thời gian sửa lỗi mô hình thiết kế

Việc khắc phục các vấn đề về hình học sẽ tiêu tốn chi phí thiết kế đáng kể, không chỉ về thời gian và chất lượng, mà còn lãng phí nhân lực và vật lực. Việc sửa chữa không được thực hiện ngay từ đầu thường phức tạp khi người dùng của các ứng dụng khác nhau hoặc sử dụng các phương pháp khác nhau để “sửa chữa” mô hình ban đầu. Với Q-Checker, các lỗi nghiêm trọng có thể được xác định và sửa chữa trước khi các tính năng bị lỗi dẫn đến các vấn đề hình học bổ sung.

Hỗ trợ chủ động đào tạo cho kỹ sư mới và thiếu kinh nghiệm

Đối với những kỹ sư chưa có nhiều kinh nghiệm thiết kế, việc làm việc với các tiêu chuẩn và quy trình thiết kế đặc thù của VINFAST thường gặp nhiều khó khăn. Đào tạo theo cách thức thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng lớn đến năng xuất công việc chung của tập thể. Q checker có thể hỗ trợ các kỹ sư này bằng cách xác định các lỗi thực hiện so với quy trình thiết kế chuẩn chung. Từ đó hỗ trợ cho kỹ sư từng bước nắm bắt và điều chỉnh để phù hợp với quy trình và tiêu chuẩn thống nhất trên toàn bộ công ty.

Thúc đẩy việc tái sử dụng thiết kế

Các lỗi về dữ liệu mô hình thiết kế rất phổ biến, người dùng thường không để ý và có xu hướng thiết kế lại toàn bộ các mô hình thay vì tận dụng các kiến thức từ quá trình thiết kế các mô hình trước đó cũng như các lỗi đã được ghi nhận. Điều này gây ra sự lãng phí về mặt thời gian và công sức. Q-Checker có thể giúp loại bỏ vấn đề này thông qua việc thúc đẩy tái sử dụng mô hình thiết kế.

Đảm bảo thực thi các tiêu chuẩn CATIA nội bộ

Q-Checker trợ giúp doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế và các thông số kỹ thuật trong phần mềm thiết kế CATIA được tuân thủ và tôn trọng, điều này giúp các nhóm thiết kế và sản xuất làm việc đảm bảo năng suất và hiệu quả hơn từ đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Niềm tin của nhà cung cấp

Các OEM làm việc với Q-Checker tự tin rằng họ đang gửi cho nhà cung cấp của họ dữ liệu chất lượng tốt. Đồng thời, họ có thể yêu cầu các nhà cung cấp của họ sử dụng một profile kiểm tra cụ thể. Các nhà cung cấp sử dụng Q-Checker có thể đảm bảo với khách hàng và đối tác của họ rằng họ đang cung cấp các mô hình chính xác dựa trên tiêu chuẩn nhất quán về mô hình hóa.

Kiểm tra file dữ liệu được chuyển từ phần mềm CAD khác

Người dùng CATIA thường xuyên cần sử dụng nhiều hệ thống CAD và dữ liệu, thực tế có thể dẫn đến các vấn đề về biên dịch dữ liệu. Điều này thường đòi hỏi phải làm lại và thiết kế lại đáng kể. Q-Checker giúp tìm ra lỗi và điều chỉnh các tiêu chuẩn một cách nhanh chóng và hiệu quả, cho phép khôi phục nhanh chóng dữ liệu thiết kế.

Con dấu kiểm tra

Q-Checker cho phép người dùng lưu trữ kết quả mô hình trong một con dấu kiểm tra. Điều này cung cấp khả năng bảo mật cao hơn và giúp tiết kiệm thời gian vì chi tiết nhận được không cần kiểm tra lại so với Hồ sơ được chỉ định.

Nhận thức của nhà thiết kế

Q-Checker dự đoán và nắm bắt các yêu cầu của tất cả các ứng dụng phía sau, ngay cả khi chúng có thể không hiển thị cho người thiết kế. Khi được vận hành ngay từ đầu trong quá trình thiết kế, Q-Checker sẽ hỗ trợ và nâng cao kỹ thuật chéo cũng như tái sử dụng mô hình. Chìa khóa để thực hiện thành công là tích hợp và thích ứng với các quy trình PLM của công ty.

Q-Checker, Q-Monitor & Q-PLM dành cho nền tảng 3DEXPERIENCE

Sản phẩm Q-Monitor cho phép đánh giá thống kê để thiết lập một quá trình cải tiến liên tục cho PDQ. Trong CATIA, kiểm tra phương pháp luận bao gồm lĩnh vực quan trọng mới của tính toàn vẹn của mô hình, bên cạnh các tiêu chí hình học và tiêu chuẩn.

  • Q-Checker kiểm soát chất lượng của bạn trên dữ liệu CATIA V4, V5 và V6
  • Q-Monitor trình bày bức tranh đầy đủ về chất lượng dữ liệu
  • Q-PLM hỗ trợ kết nối và tích hợp dữ liệu liên quan trên nền tảng 3D Experience