chuyên dụng ô tô

Tiêu chuẩn thiết kế xe CAVA

CAVA giúp xác nhận sự tuân thủ của thiết kế và kiến trúc xe của công ty đối với các quy tắc, quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc tế trong toàn bộ quá trình thiết kế. “CATIA – Automotive Extensions Vehicle Architecture” (CAVA) là kết quả của một dự án hợp tác giữa TECHNIA và một số nhà sản xuất xe hơi của Đức. Các quy tắc, chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế được cung cấp trong toàn bộ quá trình thiết kế – từ giai đoạn khái niệm đến tương đồng. CAVA là một công nghệ dựa trên tính năng và kết hợp được tích hợp với CATIA V5 và V6.

Lợi ích

Tuân thủ điều luật

Trong suốt quá trình phát triển, các thiết kế xe hơi mới phải tuân thủ luật pháp và hướng dẫn tại các quốc gia mà chúng được cấp phép. Liên doanh với các nhà sản xuất xe hơi của Đức, TECHNIA đã phát triển một giải pháp để giúp xác nhận tính tuân thủ của thiết kế sản phẩm của bạn.

Thiết kế tích hợp

CAVA cung cấp một tập hợp các tiêu chuẩn và hướng dẫn pháp lý cho khái niệm và thiết kế xe dưới dạng các tính năng trực tiếp trong Hệ thống CAD. Đầu tiên, CAVA tạo ra một hình học tham chiếu đại diện cho không gian thiết kế, các khu vực thông thủy hoặc các trường tầm nhìn cần thiết như được xác định trong các tiêu chuẩn đã thiết lập. Thứ hai, mọi hình dạng thiết kế hiện có hoặc mới đều có thể được xác minh dựa trên các hình dạng tham chiếu này.

Tiêu chuẩn hóa

Cộng đồng CAVA đã làm việc với TECHNIA để tạo ra một ứng dụng tiêu chuẩn có thể được sử dụng bởi các OEM cùng với các nhà cung cấp của họ.

Tích hợp chuỗi cung ứng

Công nghệ tính năng và kiến trúc CAVA hỗ trợ toàn bộ chuỗi quy trình, bao gồm cả việc tái sử dụng và sửa đổi dữ liệu CAVA được tạo bởi chuỗi cung ứng nhúng.