Ngành Khoa học đời sống

Trải nghiệm công nghệ Bản sao số (Virtual Twins) để đổi mới bền vững – Giúp mọi người có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Trải nghiệm Bản sao số (Virtual Twins) mở ra những khả năng mới cho Khoa học Đời sống và Chăm sóc sức khỏe – cho phép các doanh nghiệp phát minh ra những cách mới để phát triển cuộc sống sức khỏe. Điều này thúc đẩy những thay đổi cốt lõi trong quy trình kinh doanh, hoạch định chiến lược và khuôn khổ quy định, cũng như các giải pháp công nghệ. Từ DNA đến các cơ quan của nó, cơ thể con người ẩn chứa những bí ẩn phức tạp chưa được khoa học khám phá. Sự kém hiệu quả trong thế giới nghiên cứu và y học ngày nay, cộng với nhu cầu chuẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân chính xác và bền vững hơn, đã khiến ngành Khoa học Đời sống và Chăm sóc sức khỏe đến thời điểm chín muồi để chuyển đổi. Chuyển trọng tâm để mang đến những trải nghiệm ưu việt, lấy bệnh nhân làm trung tâm, hướng đến kết quả và tạo ra các quy trình hỗ trợ họ làm thay đổi cách các liệu pháp điều trị được khám phá, phát triển, sản xuất, thương mại hóa và sử dụng.