Các cột mốc

Mở rộng phạm vi kinh doanh

Thành lập công ty thành viên AEM (AVA Engineering & Manufacturing) để cung cấp dịch vụ thiết kế CAD, lập trình CAM và dịch vụ mô phỏng CAE trong sản xuất cho thị trường Mỹ và Châu Âu. Thành lập chi nhánh Hải Phòng.

Mở rộng phạm vi kinh doanh

Trở thành đối tác chiến lược của Tata Technology (TTL) triển khai dự án VINFAST. Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với TTL và VINFAST, hiện có khoảng 40 kỹ sư đang làm việc tại nhà máy VINFAST. Trở thành đối tác cung cấp thiết bị và dịch vụ

Mở rộng phạm vi kinh doanh

Chính thức triển khai giải pháp PLM cho khách hàng tại Việt Nam. Hợp tác với ABBOTT, thương hiệu dược phẩm nổi tiếng, để triển khai giải pháp LIMS cho R&D và sản xuất thuốc tại Việt Nam. Thành lập chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Dịch vụ kỹ thuật

Mở rộng phạm vi kinh doanh

Nhà máy thông minh 4.0: Trở thành nhà phân phối độc quyền của MES / MOM DELMIA Apriso, DELMIA Orterms của Dassault Systèmes. Trở thành nhà phân phối độc quyền của COGISCAN, giải pháp cho dòng SMT. Mở rộng kinh doanh sang các ngành mới như Công nghệ cao, Khoa