Ngành công nghiệp Ô tô

Thúc đẩy sự đổi mới phương tiện di chuyển hướng tới tương lai

Hầu hết những điều giúp xã hội hiện đại phát triển và thịnh vượng phụ thuộc vào sự di động và vận chuyển. Những người sáng tạo ban đầu đã cho khiến cho thế giới có được sự tự do đi lại mà không ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên các ngành công nghiệp ô tô & vận chuyển ngày nay đang phải đối mặt với một cuộc cách mạng lớn chưa từng có.

Hãy cùng AES Việt Nam khám phá làm thế nào để doanh nghiệp OEM và người phát minh ngày nay xác định được tương lai của phương tiện di chuyển với các giải pháp 3DEXPERIENCE hàng đầu trong ngành.