Vision

AES Việt Nam định hướng trở thành Công ty công nghệ số 1 trong việc triển khai ứng dụng và phát triển các giải pháp CAD/CAM/CAE/PLM, các giải pháp công nghệ 4.0, giải pháp tự động hóa tiên tiến vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Từng bước vươn mình trở thành Công ty công nghệ uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Mission

AES Việt Nam cam kết cố gắng và nỗ lực bằng tất cả khả năng và nguồn lực của mình để trước hết mang lại lợi ích thiết thực cho các khách hàng và đối tác đã tin tưởng hợp tác. Qua đó góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đồng thời cũng mang lại cuộc sống tốt đẹp cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong công ty, đóng góp tích cực cho xã hội.

Core Values

Khách hàng là trung tâm

Làm hài lòng và mang lại lợi ích cho khách hàng là phương châm hoạt động của AES Việt Nam. Khi khách hàng của chúng tôi đạt được giá trị mong muốn, công ty và nhân viên cũng nhận được phần thưởng xứng đáng.

Trách nhiệm

Tích cực, siêng năng thực hiện nhiệm vụ được giao và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình để mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng và công ty.

Đối tác nâng bước thành công

Vai trò của đối tác là rất quan trọng. Hợp tác chặt chẽ, tích cực và tin cậy với các đối tác sẽ làm tăng sự hiệu quả trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất.

Hợp tác

Hợp tác là sợi dây gắn kết tạo nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn. Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, hợp tác, đoàn kết để giải quyết các vấn đề mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng và công ty.

Công ty là một gia đình

AES Việt Nam không chỉ là một nơi để làm việc, đây còn là một gia đình thứ hai của tất cả các thành viên, nơi mọi người có thể chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Kiến thức

Mỗi cá nhân luôn ý thức hoàn thiện bản thân. Sự nỗ lực không ngừng phát triển của bản thân giúp giải quyết tốt vấn đề, mang lại lợi ích cho khách hàng và công ty.

Trung thực

Trung thực thúc đẩy mối quan hệ đáng tin cậy trong công việc với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác. Trung thực là nền tảng đạo đức quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của AES Việt Nam.

Got a Big Project?

Contact Us now!