Giải pháp phần mềm Catia

Giải pháp phần mềm Catia

CATIA là giải pháp hàng đầu thế giới về thiết kế và trải nghiệm sản phẩm, chúng tôi tự hào phân phối sản phẩm Catia
Giải pháp phần mềm 3dvia

Giải pháp phần mềm 3dvia

Sản phẩm được thiết kế để giúp các cá nhân trong toàn doanh nghiệp tìm kiếm, quan sát và cộng tác trong môi trường 3D theo thời gian thực thông qua Internet.
Giải pháp phần mềm 3dexcite

Giải pháp phần mềm 3dexcite

Cho phép người dùng tạo các thủ tục lắp ráp, minh họa kỹ thuật, và các tài liệu minh họa trực quan bằng cách sử dụng hình ảnh 3D và các dữ liệu 3D khác mà vẫn tương thích với các sản phẩm khác
Giải pháp phần mềm delmia

Giải pháp phần mềm delmia

Là phần mềm mô phỏng ảo quá trình sản xuất sản phẩm. Cho phép xây dựng từ việc lập kế hoạch, thiết lập, theo giõi và kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất.
Giải pháp phần mềm BIOVIA

Giải pháp phần mềm BIOVIA

Đây là giải pháp mô phỏng các liên kết vật liệu và phân tử